Avenue Family

.

 

EditorAvenue Editor – Redaktören driver arbetet

Avenue Editor är tjänsten för dig som redan har egna etable­rade kanaler för content marketing, men som behöver bli bättre på att producera bra innehåll med hög redaktionell kvalitet och kontinuitet.

Med ett Avenue Editor-abonnemang får ditt företag en kvali­ficerad redaktionell styrning och support i ditt dagliga arbete med content marketing. Vår redaktör leder redaktionsmöte, planerar er innehållsproduktion och kvalitetssäkrar ert lö­pande redaktionella arbete.

Våra redaktörer är utbildade journalister med redaktörser­farenhet – det är en avgörande framgångsfaktor för att kunna erbjuda ett starkt innehåll för alla plattformar – från strategi och idé till publicerat redaktionellt innehåll.

Med Avenue Editor tar du kontroll över ditt arbete med content marketing.

 

Webb

Avenue Web – Plattform för publicering

Avenue Webb är en redaktionell plattform, byggd i Word­Press, där du enkelt kan samla och publicera alla typer av redaktionellt innehåll. Lägg upp SEO-optimerade artiklar och blogginlägg, bygg upp sökbara artikelarkiv, integrera intres­santa rss-flöden eller styr din trafik från sociala medier eller digitala nyhetsbrev till en redaktionell plattform för optimal genomslagskraft och konvertering.

Plattformen är byggd i responsive design för datorer, surf­plattor och smartphones. Den grafiska formen anpassas efter formspråket på ditt företags webbsajt och integreras på ett naturligt sätt i din webbstruktur.

Med Avenue Webb kommer du snabbt igång med redaktionell publicering och kan direkt mäta din framgång.

 

Mail

Avenue Mail – Träffa rätt med smart distribution

Avenue Mail erbjuder en komplett lösning för digitala nyhets­brev, genom en kombination av produktion av bra redaktio­nellt material, med ett smart verktyg för distribution.

Digitala nyhetsbrev är ofta en viktig ingrediens i arbetet med Content marketing. Content betyder innehåll och det är precis vad det handlar om. Innehåll som informerar, engagerar eller roar. En bred definition som egentligen täcker in all typ av kommunikation, men vi lägger till en liten distinktion. Det ska vara bra och nå fram, annars kallar vi det för brus.

Med en egen unik responsive mall säkerställer du genom Avenue Mail att din kommunikation blir snygg, enhetlig och varumärkesbyggande, oavsett vilken plattform mottagaren använder. Statistik redovisas på ett enkelt och överskådligt sätt, så du i realtid kan följa hur mottagarna läser dina nyhetsbrev.

Med Avenue Mail får du en kvalitativ distribution av bra innehåll, som driver kvalificerade besökare till din hemsida.

 

Avenue Film – Tänk redaktionellt, tänk rörligt

Ett attraktivt sätt att berätta en historia är mer avgörande än någonsin och film är ett starkt sätt att få uppmärksamhet. Vi vet att en film väcker känslor och engagerar, oavsett om du vill sälja mer, bygga varumärke, påverka attityder eller inspirera.

I tjänsten Avenue Film arbetar vi redaktionellt och utgår från storyn, ofta i formatet KIT-film. Självklart behöver man inte jobba med revolutionerande teknologi eller tjänster för att ha stor nytta av en välgjord film. Ofta tror man att den egna verksamheten inte är så intressant, men den som ser på verksamheten med ett utifrånperspektiv ser sannolikt något helt annat. Med en film är det enkelt att berätta om det som faktiskt är spännande och unikt.

Med Avenue Film hjälper vi dig att berätta din historia på ett intressant och spännande sätt i ett format med stora möjligheter.

 

Print

Avenue Print – När du vill ge lite extra

Tryckta medier är fortfarande en stark och viktig kanal för din content marketing. Oavsett om det gäller en kundtidning, ett tryckt nyhetsbrev, produktkatalog eller årsredovisning. I det tryckta mediet samspelar text, bild och grafisk form som i ingen annan mediekanal.

I dag upplever många en tryckt produkt som extra värdefull och trovärdig. Uppmärksamheten blir också där efter. Bäst resultat får du genom att kombinera tryckt och digital kom­munikation. Då når du ut bredast och får bäst genomslag.

Tjänsten Avenue Print innebär fullservice från behov och idé till färdig trycksak. Tillsammans med dig som kund tar vi fram en redaktionell idé, vi ansvarar sedan för redaktionell produk­tion, foto, formgivning, tryck och distribution. Vi hjälper dig också att hitta integreringen med din digitala kommunikation.

Med Avenue Print optimerar och kvalitetssäkrar du dina trycksaker – när du vill ge dina viktigaste målgrupper något extra.