The complete EMC Handbook

Michel Mardiguian has long been an internationally recognized writer and lecturer. Michel has now compiled both course material and a large number of articles, published in the Electronic Environment magazine over the past four years, for a comprehensive handbook. Michel Mardiguian’s popular series of EMC-articles in Electronic Environment has also been published on the magazine’s international website with readers from all over the world.

Vi värnar om din personliga integritet

GDPR syftar till att säkerställa att personuppgifter hanteras på ett säkert och transparent sätt och till att ge dig kontroll över dina personuppgifter. Det är viktigt att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss och vi vill vara transparenta i hur vi använder dem. Vi har därför uppdaterat vår integritetspolicy.

Mer mobil och mindre morgontidning

Läsningen av morgontidning fortsätter att minska och vi tillbringar allt mer tid med mobilen. Det visar årets andra Orvesto konsument-undersökning, där drygt 13 000 svenskar har deltagit.

IRM höjer prognosen för digitala medier

I förra veckan presenterades IRM:s reviderade prognos för 2015-2016. Totalt förväntas reklammarknaden omsätta knappt 32,4 miljarder kronor under 2015, vilket motsvarar en ökning om 1,6 % relativt föregående år.