Välkommen till Cool Sweden

Elektronikindustrin är strategiskt viktig för Sverige. Så som industrin utvecklas driver den mot effektivare och kompaktare system, vilket i sin tur med ökad effekttäthet ökar kraven på elektronikkylning. Att lösa kylningen är därför en fråga om industrins framtida konkurrenskraft. Det är därför vi arrangerar mötesplatsen för elektronikkylning, Cool Sweden Workshops 2024.

Elektronikindustrin är strategiskt vital för Sverige som nation. Runt 15% av landets export och 300 000 arbetstillfällen är direkt kopplade till elektronik. Inräknat de företag och näringar som direkt eller indirekt supportar elektronikindustrin, kan dess sammanlagda andel av landets ekonomi beräknas hamna i storleksordningen 20-25%.

Samtidigt är denna industri beroende av att kunna få fram kyllösningar kapabla att lösa de termiska behoven i produkterna, framförallt nu med den pågående digitaliseringen. Att säkra sin konkurrenskraft med lösningar för den nya generationens teknologi handlar i allt högre grad om att ha tillgång till kylteknologi. En Thermal Management-teknologi i absolut framkant.

Cool Sweden 2024 är evenemanget för dig som arbetar med Thermal Management och kylning av elektronik, eller för dig som ställs inför detta problem i utvecklingen av nya produkter. Cool Sweden är en heldag med Keynote speekers, presentationer, demonstrationer och workshops. Du får kunskap om den senaste tekniken inom Thermal Management och elektronikkylning, och du träffar rätt människor, i rätt sammanhang.

Välkommen till Cool Sweden Workshops 2024, den 7 maj, på Stockholmsmässan