IRM höjer prognosen för digitala medier

I förra veckan presenterades IRM:s reviderade prognos för 2015-2016. Totalt förväntas reklammarknaden omsätta knappt 32,4 miljarder kronor under 2015, vilket motsvarar en ökning om 1,6 % relativt föregående år.

När IRM presenterade sin reviderade prognos för 2015 är den förväntade totaltillväxten oförändrad gentemot föregående prognos, medieinvesteringarna väntas uppgå till 32,4 miljarder kronor. Men fördelningen av investeringen har förändrats, till förmån för de digitala medierna.

Bland de digitala medierna är det fortsatt mobilmarknadsföring och webb-TV som visar de högsta tillväxttalen. De förväntas båda växa med dryga 40 procent under 2015 relativt föregående år. Även sökordsmarknadsföring förväntas få en god utveckling, här är ökningen dryga 20 procent under 2015 relativt föregående år och omsättningen därmed dryga 4,8 miljarder enligt IRM:s prognos.

Även 2016 förväntas marknaden nå positiv tillväxt, IRM:s prognos indikerar att tillväxten till och med blir något högre än under 2015. Medieinvesteringarna prognosticeras totalt uppgå till 33,1 miljarder kronor nästa år.

Dan Wallander, vd på Just Rivista i Göteborg, är inte förvånad över utvecklingen.

– Vi ser att content marketing är väldigt hett på marknaden och alltfler satsar på bra innehåll. Vi ser också att intresset för rörligt media och content för mobiler ökar snabbt, säger Dan Wallander.

HÅKAN LINGER