Mer mobil och mindre morgontidning

Läsningen av morgontidning fortsätter att minska och vi tillbringar allt mer tid med mobilen. Det visar årets andra Orvesto konsument-undersökning, där drygt 13 000 svenskar har deltagit.

Enligt Orvesto Konsument 2015:2 läser totalt 46 % av det svenska folket en morgontidning en genomsnittlig dag, och läsandet av morgontidningen sker i snitt 13 minuter per dag. Jämfört med motsvarande mätning för ett år sedan (2014:2) har läsning av morgontidning minskat med 4 procentenheter.

Daglig räckvidd för internet via dator har minskat från 62 % (2014:2) till 58 % (2015:2). Internet via surfplatta har däremot ökat något, men högst daglig räckvidd har internet via mobilen med 65 %.

När det gäller tidskonsumtion ser vi även en fortsatt förskjutning av att surfandet via dator ersätts av surfande via mobil eller surfplatta. Sett på hela riket lägger man nu i genomsnitt 50 minuter/dag på internet via dator, 40 minuter på internet via mobil och 16 minuter på internet via surfplatta.

Användningen av sociala medier ökar jämfört med 2015:1-mätningen. 57 % av den undersökta populationen använder Facebook minst en gång per vecka och Instagram är nu uppe på 30 %.
Tittar man på åldersgruppen 16-29 år använder 81 % Facebook och 60 % Instagram varje vecka.
50 % av åldersgruppen 16-29 år är aktiva på Snapchat varje vecka.

Inom segmentet storstadstidningar backar de flesta titlarna jämfört med den tidigare mätningen, 2015:1.  Dagens Nyheter backar med 7%, Svenska Dagbladet med 3%, Göteborgs-Posten med 9%. Metro Stockholm med 10% och Skånska Dagbladet med 9%. Dagens Industri går mot strömmen och ökar räckvidden med 2% jämfört med 2015:1-mätningen.

Kvällspressens tidigare tapp har avstannat. Aftonbladet Vardag ligger kvar på samma nivå som 2015:1-mätningen och Expressen vardag ökar med 1%. Om man jämför med motsvarande mätning 2014 har Aftonbladet vardag backat med 13% och Expressen  med 12%.

Bland tidskrifterna hittar vi både upp och nedgångar. Här är ett urval av tidskrifter som ökat i räckvidd jämfört med den tidigare mätningen: I Form (14%), Dagens Medicin (33%), Skolvärlden (30%), Veckans Affärer (12%) och Cykling Plus (15%).

Totalt har de redovisade tidskrifterna 31 172 000 bruttoläsare. Det betyder att varje person läser i snitt 4,1 tidskriftstitlar I 2015:1 och 2014:3 var den siffran 4,3.

 

HÅKAN LINGER