Locka nya kunder till din webbplats med rätt sökord

Begreppet sökord dyker ofta upp i samband med content marketing. Sökorden ska vägleda innehållsproduktionen, men också locka nya intressenter. Rätt sökord lockar rätt besökare och leder till fler affärer. Men vad är egentligen ett sökord och hur funkar det?

Begreppet sökord dyker ofta upp i samband med content marketing. Sökorden ska vägleda innehållsproduktionen, men också locka nya intressenter. Rätt sökord lockar rätt besökare och leder till fler affärer. Men vad är egentligen ett sökord och hur funkar det?

Vi har träffat Robin Pettersson, vd och grundare på Teveo som specialiserat sig på webbanalys, sökoptimering och adwordsannonsering.

– Sökord eller sökordsordsfraser handlar om att vara synlig på nätet på ett sätt som är relevant för dina produkter eller tjänster. Det handlar om att fånga upp personer som är ute på nätet och letar efter något du kan erbjuda. Konsten är att förstå vilka ord eller fraser dina tänkbara kunder söker på.

– Att hitta sina sökord är egentligen ganska enkelt. Du gör det i fyra steg, tre är obligatoriska, ett är valfritt.

Första steget är att bestämma vad du vill att dina besökare ska göra på din webbplats. Det kan exempelvis vara att fylla i formulär, tanka ner en pdf-fil, prenumerera på nyhetsbrev eller köpa produkter. Klick eller trafik är inget mål utan det måste vara mer specifikt och kopplat till din affär. När du vet vad du vill sätter du upp det som mål i Google Analytics, som då kan spåra dessa mål. Sedan sätter ni er tillsammans i en grupp på kontoret och skriver ner alla ord eller fraser som ni tror att era potentiella kunder söker på. Då för ni en sökordslista.

Starta ett Google Adwords-konto om du inte redan har ett. Öppna sedan Google Adwords och klistra in sökordslistan i verktyget sökordsplaneraren. Det är ett gratis verktyg som finns i ditt Google Adwords-konto. Verktyget visar en uppskattning på hur många sökningar som görs på varje sökord. Det här är väldigt intressant information för att kunna prioritera bland era sökord eller fraser. Är det exempelvis noll sökningar eller väldigt få på en viss fras, kanske du inte ska lägga tid på just det ordet.

Fjärde steget är valfritt och innebär att du kan testa dina valda sökord i ett Adwordskonto. Anledningen att testa är för att se om dina sökord fungerar för dina mål. Bara för att ett visst ord får många träffar är det inte säkert att det ger bäst effekt för dig. Koppla nu respektive nyckelord till en Adwordskampanj och testa. I Google Analytics kan du nu se vilket ord eller vilken fras som ger bäst resultat utifrån ditt mål.

Hur många sökord bör man ha?

– Det beror på vad du har för företag och hur många produkter eller tjänster du erbjuder? Har du bara två tjänster kanske det inte finns mer än ett tiotal bra sökbegrepp, men jobbar du med att sälja produkter kanske du över tid arbetar med ett hundratal sökbegrepp. Det gäller att hinna med alla sökord och skapa egna aktiviteter för respektive sökord för att Google ska uppfatta dig som en expert. Det är svårt att vara expert på allt.

Vad menar du med aktivitet?

– Varje sökord bör ha en egen artikel eller en undersida för varje sökbegrepp. Då blir det tydligt för Google vad sidan handlar om och det gäller även undersidan. Många fokuserar på hela webbplatsen och försöker exponera alla sökord överallt. Det är bättre att fokusera på varje undersida för sig. Det är de aktuella undersidorna som syns i Googles sökresultat, på sina respektive sökord. Ju fler specifika undersidor, ju större synlighet på nätet.

Hur många sökord hinner man jobba med?

– Det beror naturligtvis på vilka resurser man har. Men välj ut de tio sökord som ni tror på mest eller som funkade bäst i ert Adwords-test. Det är en bra början.

Kan man göra detta själv eller behöver man experthjälp?

Det är inget hokus pokus eller supertekniskt. Är man intresserad och känner att man har tid kan man läsa sig till detta. Ett sätt att kom igång är att lyssna på Adwordskvarten på Teveos webbplats. Men börja från början och lyssna på alla avsnitt.

När du hittat dina sökord hur går du vidare?

– Det första man gör att se till att sökbegreppet finns med i webbsidans titel. Det gör du på admin-sidan i ditt CMS-system. Sedan ska sökbegreppet finnas med i rubriken (H1) och i texten ett par gånger (i den exakta ordalydelsen). Här gäller det att vara kreativ och attrahera både Google och läsaren. En artikel bör ha 400-500 ord för att bli gillad av Google. Mellanrubriker är bra för att göra texten läsbar, men inte för Google egentligen.

Hur ofta behöver man uppdatera sin sida?

– För att stärka din expertroll gäller det att uppdatera webbplatsen med nya texter kring aktuella sökbegrepp. Här finns egentligen bara en regel, ju oftare, ju bättre. En till två gånger i månaden gör skillnad, men gärna flera gånger i veckan.

Blir inte texterna tråkiga om man alltid ska utgå från sökbegrepp?

Det gäller att se till helheten och ha en bra grund på webbplatsen, med många texter som anknyter till dina sökord. Har du dessutom många specifika undersidor räcker det med att texterna handlar om ämnet. Men jag vill samtidigt poängtera att om inget sökbegrepp finns med i texten är den bortkastad ur ett sökperspektiv.

 

HÅKAN LINGER
Seniorkonsult, Projektledare