Utnyttja det personliga mötet i din kommunikation

Kanalvalet är avgörande för den som arbetar med Content marketing. Men det gäller att göra hemläxan först och ta redan på var din målgrupp söker information och vad den påverkas av. Digitala kanaler är ofta effektiva för att få spridning och nå många. Men glöm inte bort det personliga mötet. Konferenser och events har stor genomslagskraft.

Den digitala motorvägen har öppnat fantastiska möjligheter till att sprida tankar, idéer och inte minst kommersiella meddelanden. Men i relation till det vi i alldagligt tal benämner som ”gammelmedia” är digital publicering fortfarande något av en ungdom. Ett allt större informationsöverflöde tornar upp sig och kravet på redaktionell idé för att tränga igenom bruset blir med det allt högre.

Att inför en publicering, fysisk eller digital, planera innehållet ur läsarens perspektiv kräver alltid sitt hantverk, men få reflekterar nog över att just detta arbete överkomligt enkelt kan konverteras till andra plattformar, exempelvis konferenser och events.

Det är påtagligt hur arbetet med de olika kanalvalen är parallella med varandra. För att hårddra skulle man kunna säga att det i sluttampen bara handlar om valet att antingen skicka materialet till tryckpressen, ut på webben eller att hyra en lämplig lokal. Arbetet med att planera och disponera bra innehåll för din målgrupp är faktiskt den samma. Och det finns flera andra parallella funderingar för distribution av innehåll, exempelvis hur ofta det skall ske, och vikten av att ha en kontinuerlig relation med utställare och annonsörer, läsare och besökare och sakkunniga i form av skribenter och talare. För oavsett vilken roll eller intresse parterna har för tillfället, är man intresserad av att bidra så länge innehållet som offentliggörs är riktigt bra.

Vi blir alltmer överösta av information, men dagens informationsöverflöde har inte konkurrerat ut vikten av mötet mellan människor, snarare tvärt om. Hotet mot det personliga mötet är inte den virtuella världen, utan istället tidsbristen hos den enskilde individen. Räkna därför inte bort eventmediet i arbetet med ditt företags Content marketing, utan se det som en möjlig kanal för publicering av ditt innehåll.

 

DAN WALLANDER
Seniorkonsult, Projektledare