Så väljer du rätt kanal för ditt innehåll

Att välja rätt kanal för distribution av innehåll har blivit en riktig ångestpuck för många. I takt med att möjligheterna att distribuera ökat kraftigt, har stressen tilltagit. Istället för att värdera och fokusera, väljer många att dutta lite här och lite där, utan någon ordentlig plan. Varken effektivt eller särskilt tillfredsställande, men vad gör man när tiden inte riktigt räcker till. Joe Pulizzi ger kloka råd i boken Epic Content Marketing! 

När du satt din content marketing plan, med bland annat strategi, målgrupper, innehållsförslag och tydliga mål är det dags att rikta fokus på distributionen och ta fram en Content Channel Plan. För att upprätta en Content Channel Plan, menar Joe Pulizzi att du behöver tänka igenom ett antal saker och fatta vissa beslut. De listade sakerna är inte rangordnade, varken i kronologisk ordning eller viktighetsordning.

Din persona

Utifrån de personas du plockat fram i din content marketing plan måste du nu välja en specifik målgrupp. Det här är viktigt eftersom olika personas nås via olika kanaler. Målgruppen kommer alltid före kanal. Varje målgrupp har oftast en egen Content Channel Plan.

Kanalen

Kanalen handlar inte om vilken typ av innehåll du ska kommunicera, utan vilken huvudkanal du tänker använda. Det kan exempelvis vara en blogg eller ett tryckt magasin. Kanalen är viktig eftersom olika målgrupper nås via olika kanaler.

Tydliga mål

För varje kanal i din Channel Plan måste du sätta upp tydlig mål. Även om varumärkeskännedom och kundlojalitet alltid är viktiga mål bör du nå lite längre och vara mer specifik när du formulerar dina mål.

Typ av innehåll

Utifrån ditt kanalval måste du välja vilken typ av huvudinnehåll du vill använda. Det kan vara allt från artiklar med bilder, webbfilm, infografik eller en kombination av dessa.

Struktur

Struktur handlar om hur ditt content är uppbyggt. Det kan handla om textlängd, rubrikstil, listor, faktarutor bilder etc. Du kan också använda länkar till annat innehåll eller olika konverteringar.

Tonalitet

Tonen i innehållet är viktig. Ska den vara lekfull, seriös eller sarkastisk? Många bloggar bygger på en lärande ton, där du bjuder på din kunskap.

Kanalintegration

Har du en plan att använda flera kanaler för samma innehåll? Om du exempelvis använder video, integrerar du då denna med Youtube för att kunna klippa in den i din blogg. Joe Pulizzi berättar om hur CMI använder flera kanaler i kombination med sin blogg, exempelvis att maila ut sitt blogginnehåll till prenumeranter varje morgon. Inläggen skickas också ut via Twitter och läggs ut på Facebook och LinkedIn.

Önskad effekt

När du nu är igång med din kommunikation och använder ett antal kanaler, vill du hela tiden kunna samla mätdata. Mätdata i det här fallet är tydliga mål som går att koppla till det du vill berätta.

Redaktionell plan

Kom ihåg att content marketing är en pågående process, där ditt innehåll hela tiden måste planeras och produceras i god tid innan publicering. Se till att du har en plan och resurser för att kunna leverera bra, spännande innehåll till dina målgrupper.

 

HÅKAN LINGER
Seniorkonsult, Projektledare

 

Källa: Epic Content Marketing av Joe Pulizzi.