Strategin viktigast för att lyckas med content marketing

En innehållsstrategi är grunden för att lyckas med content marketing. Ändå är det bara hälften av de som satsar på content marketing som har tagit fram en strategi och färre än var femte har dokumenterat den. Det borde inte vara så. Läs mer om hur du gör din egen innehållsstrategi.

Det råder ingen tvekan om att content marketing är här för att stanna. Oavsett vad vi kallar metoden så kommer den som erbjuder relevant, intressant och värdefullt innehåll till sina viktiga målgrupper att ha enklare att tränga igenom bruset och nå fram till mottagaren. Finns det dessutom en tydlig plan för hur du ska arbeta med kommunikationen och hur den ska stödja din affär kommer du att lyckas ännu bättre. Det visar alla undersökningar.

Vad ska då en innehållsstrategi innehålla? Din strategi ska utgå från din kärnverksamhet och innehålla en detaljerad plan för hur du med din kunskap kan erbjuda värdefullt innehåll till dina viktiga målgrupper som de behöver och uppskattar.

Några färdiga mallar finns egentligen inte. Varje strategi kommer att vara unik för den verksamhet som skapar den, men vi lånar fem rubriker från CMI (Content Marketing Institute), som bör finnas med i din strategi.

Affärsnyttan med content marketing.

Förklara varför du väljer att arbeta med content marketing och hur den strategin ska stödja dina affärer. Genom att vara tydlig med detta skapar du en förståelse för vad ni vill uppnå och en större acceptans att testa olika metoder för att nå dit. Detta är viktigt, inte minst för att förankra satsningen även hos företagets ledning. Det kan till exempel vara att inta en expertroll i din bransch och med hjälp av content marketing profilera dig som den ledande experten på ditt teknikområde.

Det kan också vara att bygga förtroende hos din målgrupp genom att visa upp framgångsrika, innovativa referenscase och bjuda på nya tekniska lösningar.

Affärsmål

Formulera dina affärsmål för ditt innehållsprojekt, vilka fördelar du vill uppnå med ditt innehåll och hur du kan mäta att du lyckas. Beskriv också både hinder och möjligheter du kan stöta på. Målen skulle kunna handla om att öka merförsäljningen hos befintliga kunder eller att få helt nya kunder att intressera sig för ditt företag.

Målgrupp och påverkan

Här beskriver du den målgrupp du vill producera ditt innehåll för, vilka behov de har och hur du kan påverka dem. Personas är en användbar modell du bör titta på. Formulera också vilken typ av innehåll du behöver ge dina kunder för att kunna lotsa dem genom köpresan. Det kan handla om att identifiera den målgrupp som fattar beslut om inköp och ta reda på kön, ålder och utbildning, men också mer mjuka världen som familjesituation, boende och intressen. Vad eller vilka som påverkar personens beslut är också bra att känna till och var på inköpsresan din målgrupp befinner sig.

Huvudbudskap

Nu är det dags att hitta din egen historia och formulera de idéer och budskap som du tror kan slå an en sträng hos mottagaren. Fundera också på hur din berättelse kan sticka ut på marknaden och göra skillnad för mottagarna. Om du exempelvis är nummer två i din bransch och vill utmana marknadsledaren genom att erbjuda lite bättre service och vara ett personligare alternativ. Då är det din huvudberättelse. Eller om du har bestämt dig för att ta ett stort klimatansvar och låta hela din verksamhet genomsyras av miljötänk. Då bygger du ditt innehåll kring detta tema.

Kanalval

Bestäm vilka plattformar och kanaler du tänker använda för att sprida ditt budskap. Formulera också hur innehållet ska se ut, hur det ska produceras och sätt ett specifikt mål för varje kanal. Bestäm också på vilket sätt de olika kanalerna du använder ska samverka så du får en enhetlig kommunikation ut mot marknaden. Det kan exempelvis vara att använda en direktadresserad tryckt kundtidning som huvudkanal och utforma en tydlig magasinslayout med klara teman och ett ambitiöst bildspråk. Innehållet i tidningen kan sedan även spridas i sociala medier.

 

HÅKAN LINGER
Seniorkonsult, Projektledare

Källa: Developing a content marketing strategy (CMT, Content Marketing Institute)