Fånga läsaren – tänk visuellt

I takt med att content marketing blir ett alltmer etablerat arbetssätt, ökar intresset kring fakta och statistik om ämnet i fråga. Och det finns en hel del bra tips att hämta för dig som är intresserad att av utveckla ditt arbete med exempelvis räckvidd och engagemang av ditt content, bland annat genom att arbeta visuellt.

Swedish Content Agencies, branschorganisationen för företag som arbetar med content marketing, listar på sin webbplats några intressanta fakta som är värda att fundera över i arbetet med innehållet på exempelvis en webbplats, men också generellt i ett content marketing-arbete. Bland annat noteras att:

  • Artiklar med bilder var 100:e ord delas dubbelt så mycket som artiklar med färre bilder, och infografik delas och gillas tre gånger mer än annat innehåll.
  • Ett nyhetsbrev som har ordet ”video” i ämnesraden öppnas 19 % mer, klickas 65 % mer och ordet i sig reducerar antalet av-prenumerationer med 26 %.

Vill man gräva djupare i statistikloggarna, så presenterar Hubspot på sin blogg 37 olika exempel på statistik om hur det visuella intrycket av innehåll påverkar räckvidd, engagemang och försäljning.

Bland annat menar de att innehåll med relevanta bilder får 94% fler visningar än innehåll utan relevanta bilder. Vidare visar Eye-trackingstudier att internetläsare ägnar stor uppmärksamhet åt informationsbärande bilder. Faktum är att när bilderna är relevanta, tillbringar läsarna mer tid att titta på bilderna än de gör åt att läsa själva texten på sidan.

Marknadsavdelningar börjar allt mer anpassa sig till utvecklingen, och 65% av ledande marknadschefer tror att visuella tillgångar, såsom foton, video, bilder och infographics är kärnan i hur deras varumärke kommuniceras. Och mot bakgrund av att det sker cirka åtta miljarder videovisningar per dag, bara på Facebook, så är det visuella en variabel nog så viktig att ta med i arbetet med content marketing.

Att arbetet med visuella intryck är av stor vikt är ingen överraskande nyhet, bildval har alltid haft en väldigt stor betydelse. Skillnaden är att spårbarheten, och möjligheten att mäta och utvärdera, aldrig har varit bättre. Det ger dig möjligheten att anpassa ditt innehåll ännu tydligare mot dina utvalda målgrupper.

 

DAN WALLANDER
Seniorkonsult, Projektledare