Fem verktyg för din digitala marknadsföring

Nätet håller på att bli en helt dominerande kommunikationskanal i samhället. Förra året noterades 3.2 miljarder användare och skaran ökar – lavinartat. Naturligtvis får det här stora konsekvenser för alla som arbetar med kommunikation och marknadsföring och förvirringen är stor. Läs mer om hur du kan strukturera din digitala marknadsföring i fem verktyg, med styrkor och svagheter.

De flesta marknadsförare känner sig någorlunda bekväma när vi pratar DR, annons-kampanjer, kundtidningar och produktkataloger. Men när vi ska flytta över tänket till den digitala världen, där kunderna befinner sig idag, famlar många i mörker.

För några månader sedan kom Rasmus Lidmans bok Så blir du bäst på digital marknadsföring, en tänkvärd bok kring digital marknadsföring. Han har en gedigen erfarenhet inom digital strategi och gör en bra och funktionell uppdelning  i sin bok.  Författaren sammanfattar den digitala marknadsföringen i fem verktyg:  sociala medier, display, sök, sajt och digital CRM.

Sociala medier är ett av de hetaste verktygen i dag. Här i Sverige använder 75 procent sociala medier. Det kan handla om allt från egna sidor där eget material läggs upp till rena annonskampanjer. Sociala mediers klara styrka är att engagera målgruppen. Hittar du rätt ton och rätt ämne kan du få ett mycket starkt engagemang från din målgrupp och i bästa fall en bonuseffekt i viral spridning.

Fördelen är starkt förtroende, till låg kostnad med möjlighet till viral spridning. På minussidan finns svårigheter att mäta resultatet och förutse när effekten kommer. Det är också en krävande kanal, att vara social kräver tid och stort engagemang.

Display är att jämföra med traditionell annonsering, fast i den digitala världen. Det handlar i huvudsak om digital annonsering i anslutning till olika redaktionella sajter (kommersiella sajter). Metoden är nästan lika gammal som internet, men trots att många kritiker ruskar på huvudet är möjligheten till stor räckvidd närmast gigantisk. Rufus Lidman hänvisar till att vi i Sverige har världens högsta internetpenetration, och bara de 100 största sajterna har uppemot 10 miljarder bannerexponeringar (exponering av säljbara ytor) i veckan.

Styrkan med display-verktyget är att det finns många alternativ till exponering, att du kan få bra respons och att du har bra koll på utfall och vad du bör förvänta dig. På minussidan finns en relativt hög kostnad, låg aktivitetsnivå och att alltfler ignorerar banners både medvetet och omedvetet.

Sök handlar om att optimera din exponering när människor söker på internet. I dag är Google helt dominerande och ansvarar för cirka 94 procent av alla sökningar. Sök sker på två sätt, ett är SEO som handlar om att Google ska värdera din sajt högt när människor söker på saker som du erbjuder. SEM är köpta sökannonser (ex. Adwords).

Sök är ett av de hetaste verktygen i dag och handlar om att skapa en god korrelation mellan en sökning och ditt erbjudande.

Styrkan med Sök är stor räckvidd, bra trafikdrivare och låg kostnad för SEO och att du når personer som är nära köpbeslut. Nackdelarna är att kanalen kräver resurser internt och är ett löpande arbete, den ger ingen säker trafik och SEM kan bli väldigt dyrt.

Sajt handlar om företagets webbplats, något som ofta betraktas som företagets bas i den digitala marknadsföringen. Om de tre ovanstående verktygen är trafikdrivande, så är det hit till sajt som trafiken förväntas landa. Den stora utmaningen är att erbjuda ett relevant innehåll och en spännande form som gör att besökaren stannar kvar och tar del av sajten.

Styrkan är att allt på sajten går att mätas och att utfallet kan påverkas genom olika aktiviteter, man kan också leverera en liknande upplevelse för besökaren oavsett om de kommer från fasta eller mobila enheter. På minus finns att det blir allt svårare att locka besökare till hemsidan, att det krävs både tid och pengar för att skapa en bra attraktiv sajt och att det krävs både god analytisk förmåga och ständiga uppdateringar för att hålla sajten levande.

Digital CRM handlar om relationsmarknadsföring på nätet, som oftast skrivs e-postmarknadsföring. Det här är också ett trafikdrivande verktyg och även om många andra verktyg som sociala medier, display och sök upplevs hetare i dag är e-post fortfarande det överlägset största av alla dessa verktyg.

Varje dag skickas cirka 200 miljarder mejl och i Sverige läser 96 procent e-post, som är en underskattad kanal bland svenska marknadsförare, menar Rufus Lidman. I USA anser 67 procent av alla marknadsförare att E-postmarknadsföring är den mest framgångsrika kanalen. Men utmaningen är att leverera ett intressant innehåll och inte bara spam.

Fördelarna är att e-post lockar till återbesök och lojalitet, har högst ROI av de digitala verktygen och att det finns stora möjligheter att skräddarsy kommunikationen. Nackdelen är att e-post kräver att mottagaren säger ja tack till kommunikationen, att vissa kan uppfatta e-post som spam och möjligheten till kreativitet i kommunikationen är begränsad.

Det här var Rufus Lidmans uppdelning av verktygen för den digitala marknadsföringen. För dig som marknadsförare gäller det att förstå dessa fem verktyg, se deras styrkor och svagheter och sedan göra ett smart val utifrån dina behov.

 

HÅKAN LINGER
Seniorkonsult, Projektledare

Källa: Så blir du bäst på digital marknadsföring av Rufus Lidman (Liber 2016)