Google Analytics – laddad med spännande siffror

För många blev internet en möjlighet till gratis marknadsföring. Tyvärr en sanning med mycket modifikation. Vad som däremot är gratis är Google Analytics, en tjänst från Google, som bjuder på statistik om besökarna på din webbplats. Vad tittar de på? Hur länge stannar de? Och hur hittade de dig? Läs om hur tjänsten fungerar och hur du kan använda den.

Google Analytics är en tjänst som skickar data till Google varje gång någon besöker din webbplats, under en förutsättning. Det som krävs för att tjänsten ska funka är en liten kod i javascript på varje enskild webbsida. Om du inte redan har koll på detta ta ett snack med din webbyrå eller med den som har byggt din sida.

– Koden är helt nödvändig för att Google ska kunna leverera historik från din sida. En webbkunnig kan direkt se om koden finns på dina webbsidor, säger Johan Sölve, utvecklingsansvarig på webbyrån Montania.

När koden är där kan du öppna ett konto för Google Analytics och vips får du tillgång till all den träffstatistik som Google samlar in.

Tre typer av data

Vad är det då för statistik du kan titta på? Här finns tre typer av statistik: vilka sidor som besöks, information från besökarens webbläsare och information från länkar eller källor som ledde besökaren till just dig.

– Här finns hur mycket information som helst, som exempelvis hur många unika besökare du haft den senaste månaden, om besökarna använde fasta eller mobila enheter och hur trafikutvecklingen till webbplatsen varit senaste halvåret, berättar Johan Sölve.

För att statistiken ska bli användbar och ge värdefull information behöver den filtreras på något sätt. Google Analytics erbjuder mängder av möjligheter. Ett praktiskt exempel är om dina besökare kommer från fasta enheter eller mobila.

Lcd screen with google analytics

Dimensions och metrics

Det finns två typer av data i Google Analytics: dimensions och metrics. Dimension beskriver det karaktäristiska hos dina användare och metrics handlar om kvantitet.

Här är några vanliga dimensions:

  • User dimensions ­– anger geografisk plats
  • Session dimensions – källa som lockade besökare
  • Interaction dimension ­ – webbsida som besöks

Metrics hjälper dig sedan att förstå dina användares beteende genom att räkna hur ofta saker och ting händer. Exempelvis totalt antal användare på sidan och hur många sidor varje användare besöker i genomsnitt. Du kan också mäta konvertering, när användaren verkligen gör något, som exempelvis prenumererar på ditt nyhetsbrev.

Ett besök på en webbplats kallas session, som definieras som en period av pågående aktiviteter på en webbplats av samma person.

Bounce rate

Ett annat viktigt begrepp i Google Analytics som är bra att känna till är avvisningsfrekvens (bounce rate). Bounce rate är en session (ett besök på en webbplats) med bara en (1) aktivitet, sedan lämnar besökaren din webbplats. Vanligaste orsaken är att det du erbjuder på din sida är fel för besökaren. Det kan också bero på att du erbjuder en dålig användarupplevelse, sidan är helt enkelt inte tillräckligt kul eller intressant.

Bounce rate behöver inte vara ett negativt värde. Det kan vara så att besökaren hittat något som faktiskt var intressant och som fick hen att stanna kvar, ex en intressant text, en bra webbfilm eller liknande, men sedan lämnat webbplatsen.

Webbplatser som är uppbyggda som en enda sida ger också hög bounce rate, eftersom det inte finns fler sidor att gå till.

 

HÅKAN LINGER
Seniorkonsult, Projektledare

 

Läs mer om Google Analytics