Smart checklista för att skapa värdefullt innehåll

Det är en del att tänka på i arbetet med, och distributionen av ett bra innehåll. Tips och trix i ämnet finns det en uppsjö utav. Ett verktyg som sticker ut bland mängden är den checklista som i dagarna publicerades av Content Marketing Institute – ett smart och enkelt stöd i arbetet med att skapa ett värdefull innehåll.

Det råder ingen tvekan om att content marketing är ett effektivt sätt att nå dina utvalda målgrupper på ett sätt som gör dig intressant. Och oavsett vad vi kallar metoden så kommer den som erbjuder relevant, intressant och värdefullt innehåll till sina viktiga målgrupper att ha enklare att tränga igenom bruset och nå fram till mottagaren.

Content betyder innehåll och det är precis vad det handlar om. Innehåll som informerar, engagerar eller roar. En bred definition som egentligen täcker in all typ av kommunikation, men vi lägger till en liten distinktion. Det ska vara bra och nå fram, annars kallar vi det för brus.

I arbetet med content finns det många parametrar att tänka på, en del av dem är kanske självklarheter och finns med i arbetet hela tiden, medan andra lättare faller i glömska. För att vara ett stöd i arbetet presenterade CMI (Content Marketing Institute) i dagarna en checklista som är väl värd att ta till sig.

Checklistan är i sin enkelhet ett utmärkt verktyg, och inte minst en bra påminnelse för att få med många av de viktigaste delmomenten i arbetet med ditt content. Listan är avsedd för digital publicering och definierar ditt innehåll med hjälp av fem enkla och övergripande riktmärken och frågeställningar:

  • Sökbarhet – Kan man hitta ditt innehåll?
  • Läsbarhet – Är innehållet läsvänligt?
  • Begripligt – Är innehållet begripligt för målgruppen?
  • Uppmanande – Uppmanas läsaren till handling?
  • Delbarhet – Kommer läsaren att vilja, och kunna dela innehållet?

Ett steg vidare tar checklistan upp kontrollfrågor såsom metadata och SEO (titel, nyckelord och taggar), bilder och eventuella listor, länkar till relaterat innehåll, call to action med mera.

Artikelförfattaren Ahava Leibtag ger enkla och tydliga råd, även för den icke fullt initierade i arbetet med content och content marketing, och checklistan är ett bra verktyg att ha med sig i arbetet med framställandet av ett värdefullt innehåll.

CMI:s checklista hittar du här!

 

DAN WALLANDER
Seniorkonsult, Projektledare