Hjälp – jag orkar inte fler trebokstavsord..!

I min ungdom sysslade jag med telegrafi, där använde vi Q-förkortningar, trebokstavsord som började på Q, för att slippa sända varje bokstav i vissa vanliga standardmeningar. Trodde jag var klar med detta när jag muckade. Tyvärr blev det inte så. Tvärt om, i dag är det värre än någonsin.

Trebokstavsbegreppen bara väller in, inte minst inom webbområdet. Hur har du det med trebokstavsord, har du koll på de senaste begreppen? Här följer en totalt ovetenskaplig och högst personlig lista över några av de hetaste trebokstavsorden som du måste känna till för att klara dig i vardagskonversationen på marknadsavdelningen.

APD – Analoge Printed Device – Används i vissa webbkretsar som en nördig benämning för trycksak. Lite roligt, men överkurs.

CMS – Content Management System – Ett system för att publicera innehåll på webben, oftast i form av en webbsida. När ditt behov av att publicera innehåll på hemsidan ökar snabbt, blir ditt CMS-system allt viktigare. I dag finns en rad bra system, ex. Word Press, Joomla, EpiServer och Drupal. Se upp för hemmagjorda system byggda av någon byrå. Det brukar bli problem, förr eller senare.

CPA  – Cost per Action (PPA  – Pay Per Acquisition) En kostnadsmodell på nätet där annonsören betalar för genomförda affärer.

CPC – Cost per Click – Din faktiska kostnad för varje klick i en PPC-kampanj (se PPC). Priset varierar beroende på intresse från målgruppen. Det här ska du sätta dig in i om du köper exponering utifrån PPC.

CPL – Cost per Lead ­– En kostnadsmodell på nätet där annonsören betalar för kontaktinformation till intresserade kunder, ex. e-postadress eller liknande.

CPM (CPT) – Cost per Mille – Kostnad per tusen exponeringar är ett vanligt begrepp för att jämföra olika typer av annonsering. Räknas ut genom att dela kostnaden för en kampanj med antal exponeringar uttryckt i tusental.

CPO – Cost per Order – den faktiska kostnaden för en webbkampanj, dividerad med antalet ordrar/affärer. Används främst vid e-handel.

CRM – Customer Relationship Marketing –Relationsmarknadsföring som syftar till att stärka relationen med målgruppen snarare än att sälja direkt. Digital CRM är ett hett begrepp i dagens marknadsföring, likaså social CRM, dvs relationsmarknadsföring via sociala medier.

CTA (C2A) – Call to Action – En uppmaning att göra något, till exempel, prenumerera på ett nyhetsbrev, boka ett seminarium eller helt enkelt köpa något.

CTR – Click Through Rate – Antal click i förhållande till visningar. Vanligt begrepp i Google Analytics, men se upp. Ökar trafiken kraftigt kan ett lägre värde faktiskt betyda fler klick.

DMS – Digital Marketing Sales – Digital marknadsföring och försäljning ett av de absolut hetaste begreppen i dag.

EMM – E-mail Marketing – Marknadsföring via e-post, fortfarande väldigt effektivt för att kommunicera med befintliga kunder. Men tänk på att kommunikationen måste vara intressant, relevant och värdefull för din målgrupp. Hellre liten relevant målgrupp, än stor heterogen målgrupp.

GDN – Google Display Network – Googles eget nätverk bestående av miljontals sajter där du genom Adwords kan annonsera, med banners och textannonser.

IOT – Internet of Things – Sakernas Internet, vilket innebär att saker av olika slag förses med elektroniska sensorer, datorer och Internetkopplingar som gör att de kan utbyta data och kommunicera. IOT utvecklas i rasande fart och är på väg att förändra vår vardag radikalt.

KPI – Key Performance Indicator – Nyckeltal, ett tal som på ett bra sätt beskriver önskad utveckling hos ett företag eller organisation. Det är viktigt att först sätta mål innan man letar efter lämpliga nyckeltal.

KSF – Key Success Factors – En kombination av viktiga fakta som tillsammans leder verksamhet mot sina önskvärda affärsmål

M2M – Machine to Machine – När en maskin eller en pryl kommunicerar med en annan pryl.

MCS – Multi Channel Strategy – Flerkanalskommunikation, kommunikation där samma budskap förs ut i flera kanaler

OCS – Omni Channel Systems – Kommunikation via alla kanaler samtidigt, där de olika plattformarna samverkar. Alla pratar om detta idag.

PPC – Pay per Click – En annons eller liknande på webben där du betalar per klick.

ROI – Return on Investment – Anger hur mycket du får tillbaka på din investering i kronor och ören. Väldigt populärt begrepp, men också smalt, många marknadsföringsinsatser bygger varumärke och har långa cykler. Då fungerar inte ett kortsiktigt ROI-tänk.

ROM – Return on Meeting – Anger hur många affärer eller kontakter du får ut av ett möte.

SEM – Search Engine Marketing – Digital marknadsföring som bygger på exponering kopplad till olika sökord, oftast i form av Google Adwords.

SEO – Search Engine Optimization – Ett samlingsnamn för olika metoder och verktyg som får din sida att hamna högt upp vid sökning med olika sökmotorer, när någon söker efter det ni vill synas på.

SMM – Social Media Marketing – Digital marknadsföring i sociala medier, ex. Facebook eller LinkedIn.

UCS – Uni Channel Strategy – Envägskommunikation, kommunikation genom en kanal, gammalt begrepp som är på väg att försvinna.

 

MVH,

HÅKAN LINGER
Seniorkonsult, Projektledare