Sex tips för bättre digitala nyhetsbrev

Digitala nyhetsbrev har inte riktigt fått den uppmärksamhet de förtjänar. Många menar att det kommer för många nyhetsbrev i mailboxen och att alltför få klickar på dem. Men rätt använda är digitala nyhetsbrev en av de absolut mest använda och kostnadseffektiva kanalerna för att bygga varumärke och öka försäljningen. Här är sex tips för hur du framgångsrikt kommunicerar via digitala nyhetsbrev. 

Fundera på syftet

I den digitala världen är nyhetsbrev oftast ett sätt att driva trafik till din webbsajt eller en kampanjsida. Nyhetsbrevet är bara ett sätt att distribuera nyheter eller annan för mottagaren intressant information. I nyhetsbrevet finns bara en liten aptitretare som länkar in till innehållet på webbsajten.

Vid all kommunikation gäller det att göra klart vem du vill nå, vad du vill berätta och varför. Nyhetsbrev fungerar bäst när mottagaren tackat ja till din information eller har en stark relation till ditt varumärke. Det innebär vissa begränsningar. När du jagar helt nya kunder är nyhetsbrev inte bästa sättet. Däremot är det ypperligt för att utveckla och fördjupa relationen med befintliga kunder eller potentiella kunder som visat ett intresse för dina tjänster eller produkter. Ett vanligt syfte är merförsäljning. Ett annat är att förstärka varumärket eller kundrelationen.

Relevans, relevans och relevans

Den kanske mest avgörande faktorn för att lyckas med ditt nyhetsbrev är att ditt innehåll intresserar mottagaren och är relevant. Alltför många tänker ”det här vill vi kommunicera” och missar hela poängen.

Nyckeln är att känna sina mottagare och veta vilka problem de brottas med i sin vardag. Hur kan du bjuda på information och tips som hjälper dem i sin verksamhet? Ett tips är att hämta expertkunskap från din organisation, ett annat att berätta hur du löste problemen för andra. Det tar tid att hitta intressant och relevant innehåll, men det lönar sig att ta den tiden.

Selektera din målgrupp

Ofta när man letar efter relevant innehåll upptäcker man flera olika målgrupper med lite olika behov och intressen. Dela då upp målgruppen och gör separata utskick. Ju mer träffsäker du blir med ditt innehåll, ju fler kommer att klicka och läsa.

Ett tips är då att göra flera versioner av nyhetsbrevet, där du byter ut den översta texten i varje version. Lyfter du exempelvis fram något spännande case, se då till att välja olika case om du har olika målgrupper.

Bästa nyheten först

Nyhetsbrev handlar oftast om nyheter. De behöver inte vara stora branschnyheter, utan det räcker att mottagaren inte känner till det du vill berätta och har nytta av att känna till det. För nyhetsbrev gäller samma regler som i nyhetsvärlden – Det viktigaste först. Det innebär att bästa texten ska ligga överst, och viktigaste meningen kommer först i texten. Fräcka slutknorrar eller att lägga bästa texten sist fungerar inte. Du har några sekunder på dig att locka in mottagaren.

Rätt mjukvara

För att skicka ut nyhetsbreven används oftast ett program. Det finns många olika program, några är gratis några kostar per utskick och andra har en abonnemangsavgift. Alla program bygger på någon form av mall som är relativt statisk. Men se till att det går att göra en snygg, professionell layout som är anpassad till ditt företags grafiska profil.

Se också till att programmet är enkelt att använda. Det ska inte vara en stor uppförsbacke varje gång du ska göra ett nyhetsbrev. Programmet måste också leverera all statisk kring utskicket. Antal studs, visade nyhetsbrev, klick etc.

Leveransbarhet är en fjärde parameter. Har leverantören av ditt program fungerande servrar som gör att ditt nyhetsbrev verkligen når fram till mottagarna. Det finns många fällor på vägen, ex. spamfilter. Slutligen måste mjukvaran vara responsiv. Alltfler läser nyhetsbrev i mobilen.

Mät och testa

En av de stora fördelarna med nyhetsbrev är att varje aktivitet går att mäta. Följ alltid upp hur många som har sett mailet, hur många som har klickat vidare etc. Testa sedan olika typer av innehåll, exempelvis: olika texter, webbfilm, poddar. Du kan också variera språk, bildmaterial grafisk form, ämnesrad etc.

 

HÅKAN LINGER
Seniorkonsult, Projektledare