Ambassadörerna som lyfter mötesstaden Göteborg

Tack vare engagerade personer inom forskning och akademi stärks Göteborg som kunskaps- och mötesstad. Den 14 december hölls stadens årliga diplomceremoni där tio ambassadörer tackades för sina insatser för staden. Dan Wallander, VD för Content Avenue AB var en av mottagarna av diplomet.

För att uppmärksamma och tacka personer som varit extra betydelsefulla för Göteborg som mötesstad under året, bjöd Göteborg & Co in till en högtidlig ceremoni på Börsen i mitten av december. Tio ambassadörer emottog diplom för sina insatser. Dessa har, genom sin expertis och renommé, haft en avgörande roll i att Göteborg fått stå värd för möten. Ämnen som medicin, juridik, naturvetenskap och teknologi var representerade under kvällen.

Dan Wallander, Content Avenue AB, och Jan Carlsson, Provinn AB, tackades av Göteborgs stad för arrangerandet av den internationella konferensen EMC Europe 2022 i Göteborg. Evenemanget arrangerades av Dan Wallander och Jan Carlsson även i Göteborg år 2014.

Borgmästare Aslan Akbas delade ut diplomen och ledningsrepresentanter från Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola närvarade när ambassadörerna tackades för sina insatser.

 

Linda NordbergGöteborg & Co.