Stark kommunikation till dina medlemmar

Vi vet hur man utvecklar och underhåller organisationer och nätverk genom effektiv kommunikation, oavsett kanal. Vi har mångårig erfarenhet från uppdrag för en rad olika typer av medlemsorganisationer. Allt från förbund och intresseföreningar till större professionella nätverk.

Att samla människor i grupp bygger på gemensamma intressen och gemensam nytta. Grunden är alltid kommunikationen: att dela kunskap och erfarenheter med, och mellan, medlemmarna.

Ofta är medlemstidningen eller webbsidan navet i kommunikationen, men i dag förflyttas allt mer mot plattformar som sociala medier, nyhetsbrev mm. Bäst effekt uppnås oftast genom en kombination av tryckta och digitala kanaler, kompletterade med personliga mötesplatser.