Rätt kommunikation inför ditt evenemang

Vi på Content Avenue har stor erfarenhet av kommunikationslösningar inför, under och efter olika typer av event, såsom interna och externa konferenser, mässor och workshops. Vi är också arrangörer av flertalet evenemang – det har gett oss en unik spetskompetens och betydande erfarenhet inom eventkommunikation.

Vi ser två tydliga trender:

– Den första är människors snabbt växande reklamtrötthet. Alltfler vänder sig emot att bli bombarderade av reklambudskap i tid och otid. Det är inte okej att bara klampa rakt in och avbryta mottagaren med ett säljbudskap som oftast landar helt fel.

– Den andra är den digitala explosionen. Bara de senaste årens utveckling av mobila enheter och sociala medier har fullständigt ritat om kommunikationskartan. I dag har de flesta all världens information på armlängds avstånd och dessutom tillgång till ett brett socialt nätverk. Om något inte är intressant eller relevant, klickar vi bort det direkt.

Effekten är att traditionell reklam inte fungerar på samma sätt längre. Det öppnar upp för det personliga mötet – riktade konferenser och events har stor genomslagskraft.

Content Avenue har stor erfarenhet av eventkommunikation, allt från det lilla formatet med interna konferenser till stora internationella konferenser i kombination med utställning. Vi är också själva arrangörer av flera olika evenemang  det har gett oss en unik kompetens om hur man på effektivaste sätt lockar besökare, och vilka kanaler man kan använda.

Hotet mot det personliga mötet är den tillgängliga tiden – låt oss få dina besökare att investera sin tid i ditt event.